Yrd. Doç. Dr. Oktay Yılmaz

Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

34349 Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: +90 212 383 30 17

E-posta : oktay@yildiz.edu.tr, oktay.yilmaz@itu.edu.tr

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Uygulamalı Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği
  • Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) Uygulamaları
  • Newton-tipi olmayan Akışkanlar Mekaniği
  • Polimer ekstrüzyonu
  • Plastik Ekstrüzyon Kalıpları Tasarımı (Ko-ekstrüzyon kalıpları; profil kalıpları; silindirik, konik ve radyal tip spiral kalıplar)
  • Polimer kompozit reolojisi
  • Katkılı Polimerlerin Reolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu
AKADEMİK GEÇMİŞ
2013-…          YARDIMCI DOÇENT – Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
2007-2013  DOKTORA – İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı, “Katkılı Polimerlerin Ekstrüzyonu ve Koekstrüzyon Kalıbı Tasarım Metodolojisinin Geliştirilmesi”
2005-2007     YÜKSEK LİSANS – İstanbul Teknik Üniversitesi, Isı-Akışkan Yüksek Lisans Programı, “Polimer Malzemelerin Ekstrüzyonunun Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”
2000-2004     LİSANS – Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
1996-2000     LİSE – Avcılar Anadolu Meslek Lisesi, Makina Bölümü
Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spiral kanallı konik kalıp içerisinde akış

Şekilde besleme kanalları, askı-tipi dağıtıcılar ve spiral kanallı kısımdan oluşan konik kafa içerisinde plastik eriyik akışına ait akım çizgileri görülüyor.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Duyurular

Posted in Uncategorized | Leave a comment