Yrd. Doç. Dr. Oktay Yılmaz

Adres : Yıldız Teknik Üniversitesi

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

34349 Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: +90 212 383 30 17

E-posta : oktay@yildiz.edu.tr, oktay.yilmaz@itu.edu.tr

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Uygulamalı Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği
  • Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) Uygulamaları
  • Newton-tipi olmayan Akışkanlar Mekaniği
  • Polimer ekstrüzyonu
  • Plastik Ekstrüzyon Kalıpları Tasarımı (Ko-ekstrüzyon kalıpları; profil kalıpları; silindirik, konik ve radyal tip spiral kalıplar)
  • Polimer kompozit reolojisi
  • Katkılı Polimerlerin Reolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu
AKADEMİK GEÇMİŞ
2013-…          YARDIMCI DOÇENT – Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
2007-2013  DOKTORA – İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Doktora Programı, “Katkılı Polimerlerin Ekstrüzyonu ve Koekstrüzyon Kalıbı Tasarım Metodolojisinin Geliştirilmesi”
2005-2007     YÜKSEK LİSANS – İstanbul Teknik Üniversitesi, Isı-Akışkan Yüksek Lisans Programı, “Polimer Malzemelerin Ekstrüzyonunun Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi”
2000-2004     LİSANS – Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
1996-2000     LİSE – Avcılar Anadolu Meslek Lisesi, Makina Bölümü
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s