Çalışma Alanları

Oktay Yılmaz, Makina Mühendisliği Mühendisliği Bölümü ‘nden 2004 yılında mezun oldu. “Katkılı Polimerlerin Ekstrüzyonu ve Ko-ekstrüzyon Kalıbı Tasarım Metodolojisinin Geliştirilmesi” başlıklı Doktora Tezi ile ilgili çalışmalarını 2013 yılında tamamladı. 2005-2013 yılları arasında İTÜ Makina Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Plastik ekstrüzyon kalıpları tasarımı ve katkılı polimer malzemelerin reolojik özelliklerinin karakterizasyonuyla ilgili lisans bitirme tasarım projelerinde ve yüksek lisans tez çalışmalarında yönlendirici ve öğretici çalışmalarda bulunmuştur. Bununla birlikte plastik profil ekstrüzyon kalıbı tasarımı üzerinde çalışmaktadır.

Mesleki Uzmanlık Alanları:

  • Isı Transferi ile Laminer ve Türbülanslı Akış Simülasyonları (CFD)
  • Isı-akış olaylarında deneysel çalışmalar
  • Uygulamalı Isı TransferiNewton-tipi ve Newton-tipi olmayan Akışkanlar Mekaniği
  • Optimizasyon (Benzetilmiş-Tavlama Yöntemi, Newton Minimizasyonu, …)
  • Sayısal yöntemler
  • Plastik Ekstrüzyon kalıpları tasarımları (profil kalıpları ve koekstrüzyon kalıpları tasarımı)
  • Polimer ekstrüzyonu
  • Katkılı polimer malzemelerin reolojik özelliklerinin karakterizasyonu
  • Polimer kompozit reolojisi
  • CAD (Bilgisayar destekli çizim), CAM (Bilgisayar destekli imalat)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s